Pregled podataka po nivoima obrazovanja

51. nedjelja (28.08.2023. - 31.08.2023.)

Predškolsko obrazovanje

Podaci u ovom odjeljku odnose se na djecu i zaposlene u svim predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, privatnim i državnim.

Pregled je nedjeljni, a na ovom portalu možete pratiti sve nedjelje u školskoj 2022/23. godini.

Procenti u graficima predstavljaju procenat djece / nastavnika određene kategorije (svi, novooboljeli, oboljeli, u samoizolaciji) u nekoj zoni / opštini u odnosu na ukupan broj djece / nastavnika iste kategorije u svim zonama ili svim opštinama.

U nedjeljama kada su škole zatvorene ne prati se statistika novooboljele i oboljele djece i zaposlenih.
Ukupan broj predškolskih ustanova - 54
Broj zatvorenih predškolskih ustanova - 0
Ukupan broj djece - 24658
Ukupan broj nastavnika - 1807
Broj novooboljele djece - 0
Broj novooboljelih nastavnika - 0
Broj oboljele djece - 0
Broj oboljelih nastavnika - 0
Broj djece u samoizolaciji - 0
Broj nastavnika u samoizolaciji - 0

Osnovno obrazovanje

Podaci u ovom odjeljku odnose se na učenike i zaposlene u svim osnovnim školama u Crnoj Gori, privatnim i državnim, kao i u resursnim centrima.

Pregled je nedjeljni, a na ovom portalu možete pratiti sve nedjelje u školskoj 2022/23. godini.

Procenti u graficima predstavljaju procenat djece / nastavnika određene kategorije (svi, novooboljeli, oboljeli, u samoizolaciji) u nekoj zoni / opštini u odnosu na ukupan broj djece / nastavnika iste kategorije u svim zonama ili svim opštinama.

U nedjeljama kada su škole zatvorene ne prati se statistika novooboljele i oboljele djece i zaposlenih.
Ukupan broj osnovnih škola - 170
Broj zatvorenih osnovnih škola - 0
Ukupan broj učenika - 70286
Ukupan broj nastavnika - 6492
Broj novooboljelih učenika - 0
Broj novooboljelih nastavnika - 0
Ukupan broj oboljelih učenika - 0
Ukupan broj oboljelih nastavnika - 0
Broj učenika u samoizolaciji - 0
Broj nastavnika u samoizolaciji - 0

Srednje obrazovanje

Podaci u ovom odjeljku odnose se na učenike i zaposlene u svim srednjim školama u Crnoj Gori, privatnim i državnim, kao i u resursnim centrima.

Pregled je nedjeljni, a na ovom portalu možete pratiti sve nedjelje u školskoj 2022/23. godini.

Procenti u graficima predstavljaju procenat djece / nastavnika određene kategorije (svi, novooboljeli, oboljeli, u samoizolaciji) u nekoj zoni / opštini u odnosu na ukupan broj djece / nastavnika iste kategorije u svim zonama ili svim opštinama.

U nedjeljama kada su škole zatvorene ne prati se statistika novooboljele i oboljele djece i zaposlenih.
Ukupan broj srednjih škola - 58
Broj zatvorenih srednjih škola - 0
Ukupan broj učenika - 25093
Ukupan broj nastavnika - 3479
Broj novooboljelih učenika - 0
Broj novooboljelih nastavnika - 0
Ukupan broj oboljelih učenika - 0
Ukupan broj oboljelih nastavnika - 0
Broj učenika u samoizolaciji - 0
Broj nastavnika u samoizolaciji - 0

Organizacija obrazovno-vaspitnog procesa

Modeli nastave
I polugodište
 • Učenici I, II, III, IV, V i VI razreda osnovne škole i razreda srednje škole nastavu pohađaju u školama.
 • Učenici VII, VIII i IX razreda osnovne škole i II, III i IV razreda srednje škole nastavu prate online.
 • Vježbe i praktična nastava se održavaju u školama ili kod poslodavaca.
 • Konsultacije i provjera znanja sprovode se u školama.
II polugodište
 • Škole koje imaju prostorne i kadrovske mogućnosti organizuju pohađanje nastave u školi za sve razrede, u jednoj ili više smjena. Ovaj model podrazumjeva i online časove za nastavne predmete za koje nije organizovano pohađanje nastave u školi, osim za nastavne predmete/module u IV razredu srednje škole koji se polažu na maturskom odnosno stručnom ispitu.
 • Osnovne škole koje nemaju mogućnosti da organizuju nastavu u školi za sve razrede, organizuju nastavu naizmjenično u grupama učenika: jedne sedmice nastava u školi, sljedeće online nastava. Nastava u školi organizuje se za sve razrede i predmete za koje postoje uslovi. U prvom ciklusu obavezna je nastava u školi. Od ostalih razreda za koje se organizuje nastava u školi, prioritet ima IX razred.
 • U srednjim školama koje nemaju prostorne i kadrovske kapacitete da organizuju redovnu nastavu za sve učenike, nastava se organizuje u školi za učenike IV razreda, a učenici I, II i III razreda se sedmično smjenjuju, tj. jedne sedmice pohađaju nastavu u školi, druge online. U sedmici u kojoj učenici ne pohađaju nastavu u školi, organizuje se online nastava prema utvrđenom rasporedu časova.
 • Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama imaju mogućnost da prisustvuju svake sedmice nastavi u školi, u grupama svog odjeljenja.
 • Vježbe i praktična nastava održavaju se u školi ili kod poslodavca.
 • Online nastava se organizuje za učenike koji su u izolaciji kao i za predmete za koje nije moguće organizovati nastavu u školi.
Obrazovni sadržaj - #UčiDoma
Koncept „Digitalna škola“
 • Dokument „Digitalna škola“ predstavlja koncept i okvir pomoću kojeg škole mogu, koristeći Microsoft 365 (Office 365) paket programa, realizovati sve školske aktivnosti kroz adekvatno digitalno okruženje. Dokument možete preuzeti ovdje.
 • Video uputstva za Microsoft Teams nalaze se na sajtu "Digitalna škola" - www.digitalnaskola.edu.me
 • Tokom 2020. i 2021. godine program obuke za Office365 pohađalo je preko 4200 zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.
Praćenje postignuća
 • Elektronski dnevnik koji roditeljima pruža uvid u postignuća djece nalazi se na Portalu za roditelje – www.dnevnik.edu.me
 • Takođe dostupne su i Android i iOS mobilne aplikacije eDnevnikME.
 • Video uputstvo za korišćenje Portala za roditelje pogledajte ovdje.
Elektronski upis djece
 • Servis Upisi.edu.me omogućava elektronski upis djece u predškolske ustanove (prvi upis), učenika u prvi razred osnovne i srednje škole, učenika u osnovne muzičke škole, kao i upis studenata na prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore.
Mjere za zaštitu zdravlja u školama
 • Časovi traju po 30 minuta, najviše 4 časa dnevno za osnovce i 6 časova dnevno za srednjoškolce.
 • Obavezno je nošenje zaštitnih maski za sve zaposlene i sve učenike, osim za djecu predškolskog uzrasta.
 • Obrazovno-vaspitnim ustanovama su obezbijeđeni bezkontaktni toplomjeri za mjerenje tjelesne temperature.
 • Neophodno je održavati fizičku distancu sa drugim osobama od najmanje 2 m tokom boravka u prostorijama škole kao i u školskom dvorištu prilikom dolaska u školu i napuštanja škole nakon održane nastave.
 • Dozvoljeni broj djece predškolskog uzrasta koja boravi u jednoj prostoriji računa se u odnosu na kriterijum da je za jedno dijete neophodno obezbjediti najmanje 3 m2 slobodnog prostora.
 • Broj učenika u učionici se određuje prema veličini (kvadraturi) učionice (najviše 17), a u skladu sa kriterijumom da se svakom učeniku obezbjedi 4 m2 prostora, nastavniku 6 m2 i najmanje 2,5 m udaljenosti od table do prednje ivice prvih klupa u kojima sjede učenici.
 • Održavanje lične higijene pranjem ruku sa higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola.
 • U svakoj učionici ugrađen je dispenzer sa dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola.
 • Čišćenje cjelokupnog školskog prostora obavlja se najmanje prije početka rada škole i nakon svake smjene.
 • Individualna nastava u muzičkim i baletskim školama organizuje se u skladu sa preporukama o prevenciji širenja zaraznih bolesti. U nastavi predmeta kod kojih je potrebno pjevanje učenika na času grupne nastave, neophodno je poštovati propisane mjere u pogledu fizičke distance. Javne nastupe koji su obavezni dio procesa nastave muzičkih škola treba organizovati u koncertnoj dvorani ili velikoj učionici sa ograničenim brojem učesnika i obaveznim držanjem fizičke distance.
 • Video preporuke za roditelje pogledajte ovdje, a pripremljen je i flajer za roditelje i nastavnike.
Prelazak na online nastavu
 • Prelazak odjeljenja na online nastavu: Ukoliko je više od 30% učenika inficirano iz jednog odjeljenja ili ukoliko je nastavnik inficiran i nije moguće naći adekvatnu zamjenu.
 • Prelazak smjene na online nastavu: Ukoliko je u većini odjeljenja te smjene inficirano više od 20% ili ukoliko je više od 15 % nastavnika iz te smjene inficirano, a nije moguće obezbjediti adekvatnu zamjenu.
 • Prelazak škole na online nastavu: Ukoliko je u svim smjenama ponaosob inficirano više od 20% učenika ili je više od 15% nastavnika u obje smjene inficirano, a nije moguće obezbjediti adekvatnu zamjenu.
  Takođe, ukoliko prelazak na onlajn nastavu nalažu mjere usljed pogoršanja epidemiološke situacije u opštini ili na nivou cijele Crne Gore.